WARUNKI DLA WYSTAWCÓW

 1. Organizatorem Aukcji Koni Arabskich - Radom 2019 jest Stanisław Redestowicz i firma Windoor.
 2. Aukcja Koni Arabskich - Radom 2019 odbędzie się w dniu 30 czerwca na terenie Lotniska Sportowego Radom-Piastów.
 3. Organizator nie pobiera prowizji od sprzedanych koni i nie jest stroną w transakcji pomiędzy wystawiającym a kupującym.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadnego konia ani za żadne szkody wyrządzone koniom i za żadne kontuzje, jakie mogą odnieść podczas stacjonowania na terenie aukcji. Wszelkie reklamacje ze strony nabywcy mogą być kierowane wyłącznie bezpośrednio do wystawcy.
 5. Zgłoszenia na Aukcję Koni Arabskich - Radom 2019 należy wysłać na adres biuro@czempionatradom.pl do dnia 10 marca 2019.
 6. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z przyjęciem konia na aukcję. Spośród zgłoszonych koni Organizator dokona wyboru koni na listę aukcyjną.
 7. Wpisowe będzie płatne na konto Organizatora:

          BANK MILLENIUM

          KONTO: 88 1160 2202 0000 0001 5854 8145

          Brak wpłaty do dnia 29.03.2019  będzie skutkować wykreśleniem konia z listy aukcyjnej.

 1. Wysokość wpisowego za każdego wystawianego konia wynosi:

          - dla członków PZHKA – 3 690 zł

          - dla pozostałych – 4 305 zł

 1. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów wpisowego jeśli koń zostanie wycofany z aukcji przez Wystawcę. Jeżeli koń nie zostanie zakwalifikowany na listę aukcyjną przez Organizatora to wpisowe, pomniejszone o koszty dojazdu Komisji Kwalifikacyjnej, zostanie zwrócone na konto Wystawcy.
 2. Koszt wpisowego obejmuje:

          - sesję zdjęciową (koszt dojazdu na sesję zdjęciową będzie ustalany indywidualnie i płatny oddzielnie)

          - opracowanie w języku polskim i angielskim

          - boks na miejscu aukcji

          - promocję

          - dwie karty VIP na czempionat i aukcję (na 2 dni)

 1. Jeśli kupujący nie sfinalizuje zakupu to jego wadium przechodzi w 100% na korzyść wystawcy.
 2. W przypadku braku ofert zakupu konkretnego konia wpłacone wpisowe wystawcy przechodzi na korzyść Organizatora.
 3. Kupujący wnosi wadium za każdego konia, którego zamierza licytować.
icon
Warunki dla wystawcow
warunki-dla-wystawcow-2019.pdf

icon
Formularz zgłoszenia konia - aukcja
formularz-zgz-oszenia-konia-na-aukcjn--koni-arabskich-2019.pdf

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

PARTNER POKAZU

SPONSORZY

WSPARCIE MEDIALNE