IV Ogólnopolski Czempionat Koni Arabskich Radom 2019
z afiliacją ECAHO C-National

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomia

 

Informacje o programie i warunki udziału
 

Pokaz organizowany zgodnie z afiliacją ECAHO w randze C-National, dla koni arabskich czystej krwi wpisanych do Księgi Stadnej zarejestrowanej w WAHO oraz źrebiąt czystej krwi. Afiliacja nr 070-2019/POL 

Data i miejsce:
29-30 czerwiec 2019 (sobota-niedziela) 
Lotnisko sportowe Radom-Piastów

Organizator i dyrektor pokazu:
Stanisław Redestowicz

Komisja sędziowska:

 1. Koenraad Detailleur (BE)
 2. Helen Hennekens-van Nes (BE)
 3. Fausto Scanzi (IT)
 4. Medhat Gaber (EG)

Asystenci sędziów:
Rebecca McCormick (GB)

Ring Master:
Peter Hegemann (DE)

Komisja dyscyplinarna:

Farhang Fazeli (Iran)

Mateusz Leniewicz-Jaworski

Dr wet. Grzegorz Korczyński

Prowadzenie pokazu:
Monika Szpura

Sylwia Pysiak

Transmisja na żywo:
vivicam.tv

Fotograf pokazu:
Sylwia Iłenda

Biuro pokazu:
Andrzej Brzęczkowski tel. 515 706 048

 

Zasady organizacyjne oraz system sędziowania i punktacji
1. W pokazie mogą wziąć udział konie czystej krwi w pokazie wpisane do Księgi Stadnej zarejestrowanej w WAHO. Obowiązek wpisu do WAHO nie dotyczy uczestników klas dla kategorii wiekowej „źrebięta”. W tym przypadku obowiązek wpisu do WAHO dotyczy matki uczestnika.

2. Przewidziano następujące klasy dla koni pokazywanych w ręku:
0 źrebięta
IA klaczki roczne
IB klaczki roczne
IIA klacze dwuletnie

IIB klacze dwuletnie
III klacze trzyletnie
IVA ogierki roczne
IVB ogierki roczne
V ogiery dwuletnie
VI ogiery trzyletnie
VIIA klacze 4-6-letnie

VIIB klacze 4-6-letnie
VIII klacze 7-letnie i starsze
IX ogiery 4-6-letnie
X ogiery 7-letnie i starsze

3. Konie oceniane są za następujące cechy: typ, głowa i szyja, kłoda, nogi i ruch.

4. Każdą klasę sędziuje trzech sędziów, przyznając koniom punkty w skali od 1 do 20, z połówkami punktów, zgodnie z poniższym schematem (oceny maksymalne). Sędziom nie wolno porozumiewać się podczas sędziowania.

typ

20

głowa i szyja

20

kłoda

20

nogi

20

ruch

20

razem

100 

5. Średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów to ocena ostateczna dla każdego konia. W przypadku identycznej średniej, o miejscu konia decyduje najpierw wyższa ocena za typ, a następnie za ruch. W razie braku rozstrzygnięcia, wylosowany sędzia wskazuje zwycięzcę.

 6. Do finałów (czempionatów) przechodzą konie z pierwszego i drugiego miejsca w każdej klasie, poza klasą źrebiąt:

klacze, które zajęły 1. i 2. miejsca w klasach IA i IB, IIA, IIB i III zostają zakwalifikowane do Czempionatu klaczy młodszych;

ogiery, które zajęły 1. i 2. miejsca w klasach IVA, IVB, V i VI zostają zakwalifikowane do Czempionatu ogierów młodszych;

klacze, które zajęły 1. i 2. miejsca w klasach VIIA, VIIB i VIII zostają zakwalifikowane do Czempionatu klaczy starszych;

ogiery, które zajęły 1. i 2. miejsca w klasach IX i X zostają zakwalifikowane do Czempionatu ogierów starszych.

7. Zwycięzcy finałów (złoci medaliści) będą rywalizować o tytuł Najlepszego Konia Pokazu (Best in Show). Z rywalizacji o tytuł Best in Show wyłączeni są zwycięzcy klas źrebiąt.

8. Czempionaty sędziowane będą wg tzw. „standardowej metody ECAHO z modyfikacją”. Każdy sędzia wskazuje złotego, srebrnego i brązowego medalistę, przy czym:

złoci medaliści wybrani będą spośród zwycięzców klas. Srebrni i brązowi medaliści wybrani zostaną spośród wszystkich koni zakwalifikowanych do danego finału. Zwycięzcy klas ustawią się podczas każdego finału w pierwszej linii, a laureaci drugich miejsc w drugiej linii – w obu liniach konie ustawią się w kolejności zgodnej z ich datą urodzenia;

każdy koń oceniony będzie indywidualnie, na stój i w kłusie;

sędziowie będą przyznawać punkty: 4 dla złotego medalisty, 2 dla srebrnego, 1 dla brązowego;

Tytuł Czempiona – Złoty Medal zostanie przyznany finaliście, który otrzyma największą liczbę głosów na tytuł Czempiona w danym czempionacie. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempiona – Złoty Medal zostanie przyznany finaliście z największa liczbą punktów. Srebrny medal zostanie przyznany finaliście z największą liczbą punktów. Brązowy medal zostanie przyznany finaliście z drugą największą liczbą punktów. W przypadku tej samej liczby punktów decydować będzie wyższa punktacja z rywalizacji w klasie. Gdy i ta będzie taka sama, decydować będą wyższe oceny za typ, a następnie za ruch. W przypadku remisu, zadecyduje wylosowany sędzia rozjemczy.

9. Klasy źrebiąt sędziowane są tak samo, jak klasy koni młodszych i starszych, z tym że Czempionką Klaczek i Czempionem Ogierków zostają zwycięzcy klas.

10. W przypadkach nieopisanych w tej informacji zastosowanie mają standardowe przepisy ECAHO (Blue Book 2019)

Nagrody:

W klasach źrebiąt:

Nagrody pieniężne przewidziane są dla każdego konia występującego w pokazie, który został oceniony w wysokości 800zł. Dodatkowo, wszystkie konie otrzymają pamiątkowe flots.

Nagrody pieniężne przewidziane są dla każdego konia ze zwycięskiej trójki w wysokości:

Za 1. miejsce i Złoty Medal: 2000 zł

Za 2. Miejsce i  Srebrny Medal: 1500 zł

Za 3. Miejsce i Brązowy Medal: 1000 zł

Dodatkowo, medaliści otrzymają pamiątkowe pucharki.

 w klasach koni młodszych i starszych:

 1. Nagrody pieniężne przewidziane są dla każdego konia ze zwycięskiej piątki w każdej klasie, w wysokości:
  Za 1. miejsce: 1200 zł
  Za 2. miejsce: 800 zł
  Za 3. miejsce: 400 zł
  Za 4. miejsce: 400 zł
  Za 5. miejsce: 400 zł

Dodatkowo, wszystkie konie z pierwszej piątki klasy otrzymają pamiątkowe flots.

 1. Nagrody pieniężne przewidziane są dla wszystkich medalistów, w wysokości:
  Za złoty medal: 5000 zł
  Za srebrny medal: 3000 zł
  Za brązowy medal: 1000 zł

Dodatkowo, wszyscy medaliści otrzymają pamiątkowe puchary.

 1. Nagroda pieniężna przewidziana jest dla Najlepszego Konia Pokazu

(Best in Show) w wysokości: 15 000 zł.
Dodatkowo, laureat nagrody Best in Show otrzyma Puchar Prezydenta Miasta Radomia.

 1. Całkowita kwota przeznaczona na nagrody wynosi 103 900 PLN netto.
  Nagrody finansowe są nagrodami netto.

  6. Konie nieposiadające paszportu (za wyjątkiem kategorii wiekowej „źrebięta”) nie zostaną dopuszczone do udziału w pokazie. Każdy koń musi mieć paszport, który zostanie okazany Komisji Dyscyplinarnej.

  7. Konie, za które nie zostanie wniesiona opłata, nie zostaną dopuszczone do udziału w pokazie.

 

Program pokazu:

28 czerwca 2019 (piątek)
Przyjazd i rejestracja koni

29 czerwca 2019 (sobota)

11:00

 

 

Otwarcie pokazu

11:05

 

 

klasa IA – klaczki roczne

11:25

 

 

klasa IB – klaczki roczne

11:45

 

 

klasa IIA – klacze dwuletnie

12:05

 

 

klasa IIB – klacze dwuletnie

12:25

 

 

Przerwa - Pokaz artystyczny

12:45

 

 

klasa III – klacze trzyletnie

13.05

 

 

Przerwa - lunch

14:00

 

 

klasa IVA – ogierki roczne

14:20

 

 

klasa IVB – ogierki roczne

14.40

 

 

klasa V – ogiery dwuletnie

15.00

 

 

klasa VI – ogiery trzyletnie

15:15

 

 

Przerwa - Pokaz artystyczny

15:35

 

 

klasa VIIA – klacze 4-6-letnie

15:55

 

 

klasa VII B– klacze 4-6-letnie

16:15

 

 

klasa VIII – klacze 7-letnie i starsze

16:40

 

 

klasa IX – ogiery 4-6-letnie

17.00

 

 

klasa X – ogiery 7-letnie i starsze

17.15

 

 

Zakończenie pokazu

 

30 czerwca 2019 (niedziela)

11:00

 

 

Powitanie Gości

11:05

 

 

klasa 0 – czempionat źrebiąt

11:35

 

 

czempionat klaczy młodszych

12:05

 

 

czempionat ogierów młodszych

12:30

 

 

Przerwa – pokaz artystyczny

12:50

 

 

czempionat klaczy starszych

13:15

 

 

czempionat ogierów starszych

13:30

 

 

Best in Show – wybór Najlepszego Konia Pokazu

14.00

 

 

Przerwa - lunch

15:00

 

 

AUKCJA


 Uwaga! Godziny rozpoczęcia poszczególnych klas mogą ulec zmianie z powodu warunków atmosferycznych i innych nieprzewidzianych okoliczności.

Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 13 maja do 7 czerwca pod adres email: biuro@czempionatradom.pl, na załączonym formularzu zgłoszeniowym.
 2. Wystawca zgłaszający więcej niż jednego konia, obowiązany jest dołączyć do formularza listę zgłaszanych koni (w załączniku).
 3. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie stron 3 i 6 z paszportu konia.
 4. Konie nieposiadające paszportu (za wyjątkiem kategorii wiekowej „źrebięta”) nie zostaną dopuszczone do udziału w pokazie. Każdy koń musi mieć paszport, który zostanie okazany Komisji Dyscyplinarnej.


Uwaga! Wycofanie konia bez konsekwencji finansowych nie będzie możliwe po terminie końca zgłoszeń (7 czerwca).

Koszty (ceny brutto):
Wpisowe 300zł + boks 200zł = 500 zł brutto
Organizator zapewnia słomę.

Pakiet VIP (dla jednej osoby, 2 dni): 600 zł
Pakiet VIP obejmuje miejsce w sektorze VIP, catering (2 dni), miejsce parkingowe, katalog.

Reklama w katalogu (1 strona): 2000 zł netto 

Nr konta do przelewu: 88 1160 2202 0000 0001 5854 8145

W tytule przelewu za wpisowe i boks proszę podać imię (imiona) koni. W tytule przelewu za pakiet VIP proszę podać imiona i nazwiska Gości.

Uwaga! Konie, za które nie zostanie wniesiona opłata, nie zostaną dopuszczone do udziału w pokazie.

Warunki weterynaryjne:
Konie, które przyjadą na pokaz:

 • Muszą mieć dokumentowane w paszporcie aktualne szczepienia przeciwko grypie (ważność szczepień: 6 miesięcy); wyjątek stanowią wyłącznie konie z kategorii wiekowej „źrebięta”;
 • Nie mogą pochodzić z okolic, gdzie stwierdzono występowanie chorób zakaźnych koni;
 • Środki transportu koni powinny spełniać przepisy i być poddane dezynfekcji;
 • Świadectwa oraz paszporty należy złożyć w biurze pokazu natychmiast po przyjeździe koni na teren pokazu.

Warunki techniczne:

 • Organizator zapewnia miejsca w stajniach namiotowych od dnia 28.06.2019 (piątek), od godz. 8.00 do dnia 30.06.2019 (niedziela) do godz. 20.00.
 • Organizator zapewnia słomę.
 • Organizator nie zapewnia zakwaterowania dla uczestników, ale rekomenduje najbliższy możliwy hotel.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, dotyczące koni biorących udział w pokazie oraz obsługi i innych uczestników pokazu

Zakwaterowanie dla wystawców:
Rekomendowany najbliższy hotel:

Hotel u Grubego
ul. Warszawska 98/100
Wielogóra k. Radomia
tel. recepcja: 48 321 50 85 e-mail: info@hotelugrubego.pl

Hotel Gromada

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

tel. recepcja: 48 368 91 00  e-mail: radomhotel.centrum@gromada.pl

 

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona!

Rezerwacji proszę dokonywać z wyprzedzeniem we własnym zakresie.

Zapraszamy!

 

icon
Warunki pokazu w PDF
2019-06-16-warunki-pokazu-2019-pl_3.pdf

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

PARTNER POKAZU

SPONSORZY

WSPARCIE MEDIALNE